Educatie Spirituala

CURSUL DE ISTORIA RELIGIILOR îşi propune să dezvolte în sufletele copiilor toleranţa şi aprecierea inter-religioasă, să-i familiarizeze cu cele mai răspândite religii ale lumii şi să-i ajute să dobândească câteva cunoştinte religioase elementare.

Conceptele propuse spre învăţare vor fi introduse prin poveşti specifice tradiţiilor religioase studiate şi/ sau pornind de la cunoştinţele pe care copiii le au deja.

Vom călători cu mintea de la senzorial, perceptibil, concret, la abstract, folosind diverse materiale.

Discuţiile cu copiii vor fi susţinute de materiale video şi audio cu conţinut specific tradiţiilor religioase respective.

Vom folosi foarte mult învăţarea prin descoperire. Copiii vor fi stimulaţi să găsească singuri răspunsuri la multe din întrebările lor.

Religiile vor fi studiate pe rând, fiind alocat un număr de ore fiecăreia. Aceasta nu ne va împiedica să facem comparaţii între concepte pe măsură ce cunoştintele se îmbogăţesc.

Temele abordate sunt aceleaşi pentru ambele grupe. Diferenţierea între grupe se va face prin gradul de complexitate în abordare.