Metoda Montessori – despre autoeducație

Maria Montessori aprecia că fiecare copil se poate corecta singur dacă i se dă ocazia și dacă i se oferă un mediu potrivit. Copiii sunt prin natura lor curioși și dornici să învețe, depinde de adulții din jurul lor ca această dorință de învățare și auto-corectare să rămână nealterata odată cu trecerea timpului. Ar fi nedrept să ne limităm doar la educația de tip Montessori atunci când vorbim despre autoeducație, căci principiile ce stau la baza autoeducației pot fi învățate indiferent de tipul de educație oferit. Calitatea de observator a adultului poate fi folosită și în învățământul tradițional. S-a demonstrat științific că până și fotonii reacționează diferit atunci când sunt observați, față de atunci când nu se întâmplă acest lucru. 1 Copiii au nevoie mai puțin de indicații și mai mult de o pereche de ochi binevoitori și de un glas blând care să îi ghideze, fară a le arăta neapărat calea sau a le spune care este rezultatul dorit. Așa cum apreciază Augosto Cury în cartea să “Părinți străluciți, profesor fascinanți”, ar trebui mai degrabă punctat raționamentul, chiar dacă este unul greșit, decât rezultatul.

Metode de promovare a independenței elevului care nu necesită recuzita mai sunt. De exemplu, copiii pot fi lăsați să ia locul profesorului. Pot concepe un test, îl pot corecta, pot argumenta. Pot fi învățați cum să ofere feedback corect și cum să își ofere feedback între ei. Învățarea participativă, începerea unui jurnal individual sau al clasei la fiecare început de an, înlocuirea unui plan de idei cu o bandă desenată sau orice alta variantă, în funcție de tipul de inteligență al elevului, organizarea de șezători ad hoc pentru schimbarea finalului unor opere sau chiar pentru creearea unora noi sunt tot atâtea metode prin care elevii pot pune bazele independenței și implicit a autoeducației.

 La final, aș dori să punctez faptul că cel mai la îndemână mijloc pentru a stimula motivația intrinsecă de a învață rămâne metoda exemplului personal. Pentru mulți elevi, școala este o a doua casă, nu degeaba Măria Montessori și-a numit școala “Casa copiilor”. Unii elevi petrec împreună cu învățătorul mai mult timp decât petrec cu părinții. Așadar, consider că, mai ales la vârste mici, dascălul prin exemplul presonal este cel mai important element al educației formale pentru autoeducație.

1 Un articol despre acest experiment aici: https://www.scientia.ro/blogurile-scientia/safari-prin-lumea-științei/7902-ciudățeniile-mecanicii-cuantice-experimentul-prietenul-lui-wigner.html

Februarie 2021

Bălăceanu Cristiana