Descoperă
Școala Primară Montessano

Curriculumul național, Filozofia Montessori, Multiculturalitatea, Educație pentru viață și sănătate, Educație verde și cercetașie – dacă vă doriți toate acestea pentru copiii dumneavoastră, vă așteptăm să ne vizitați!

Școala Primară Montessano este o unitate de învățământ acreditată de Ministerul Educației și având propriul Centru de pregătire Cambridge. 

Obiectivele academice ale școlii respectă programele școlare din Curriculum Național și aprobat de Ministerul Educației.

Curriculumul național este completat de CURRICULUMUL MONTESSANO, contribuind la dezvoltarea intelectului și a caracterului elevului Montessano.

Oferim un cadru armonios de învățare și dezvoltare, de maximum 15 elevi per clasă, ce permite acordarea unei atenții deosebite nevoilor fiecăruia.

Programul educaţional de bază este susţinut de echipa pedagogică Montessano: profesori pentru învățământ primar cu pregătire pedagogică și experiență în educație, formare în metoda Montessori și în metoda Scout. Școala Montessano susține atât dezvoltarea profesională permanentă a echipei, cât și dezvoltarea personală, prin coaching specializat în educație. 

Ne găsiți în centrul capitalei – zona Unirii – Alba Iulia, pe str. Labirint nr. 99.

Elevul montessonian își urmează calea lui în această lume și este înzestrat cu valorile, abilitățile și competențele individuale, fiind un model inspirațional al stării de bine, al iubirii de natură și de umanitate.

Curriculum național

Obiectivele atinse și disciplinele studiate sunt cele din curriculum national, îmbogățite cu elemente specifice curriculumului Montessori și curriculumului propriu Montessano.

Etapa dezvoltării umane specifice copilului de școală primară este independența mentală.   

Învățare însoțește natural interesele și potențialul copilului de școală primară: imaginația, trecerea gândirii la nivelul abstract, nevoia de a ieși în afara sălii de clasă, apariția simțului moral, integrând  educația formală, alternativă și non-formală, pentru o educație completă a copiilor.  

Pentru îmbogățirea metodei formale, sunt integrate metode internaționale validate la nivel global de-a lungul a peste 100 de ani: alternativa Montessori și nonformală Scout.  

Marile Povești montessoriene sunt folosite ca niște chei de cunoaștere și implicare conștientă în propria educație, urmând marea putere a copilului de școală primară – imaginația:

Metodica predării urmează parcursul natural al minții copilului, de la concret (prezentări și materiale Montesori) către abstract (manuale, culegeri și caiete auxiliare acreditate de Ministerul Educației).

Însoțind nevoia copilului de școală primară de expansiune a cunoașterii în afara sălii de clasă și școlii, se organizează ieșiri tematice și studiul experiențial al teritoriului național, urmând metoda Scout.

Accentul este pus pe cooperare prin proiecte de echipă și schimburi internaționale și pe progres personal – pe lângă metodele formale de evaluare, copiii sunt sprijiniți să se autoevalueze prin introspecție cu ajutorul întrebărilor deschise.

Studiul limbii engleze are loc în regim intensiv, la standardele internaționale specifice examinării Cambridge.

Gestionarea conflictelor are ca reper comunicarea Espere, alături de construirea caracterului prin studiul valorilor și a păcii interioare prin autocunoaștere.

Metoda este deschisă, îmbogățindu-se mereu cu tehnici inovative de învățare prin parteneriate și schimburi educaționale facilitate de proiectele Erasmus.

“Să ieși din clasă pentru a ajunge în lumea de afară, care include totul, înseamnă firește să deschizi larg ușa către învățătură.”
Maria Montessori, “De la copilărie la adolescență”

Curriculum Montessano

Orar și calendar

Programul Educațional de Bază se desfășoară cinci zile pe săptămână, în două cicluri: 

8:00 – 8:20
8:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

Cursuri opționale

Cursurile opționale sprijină dezvoltarea completă a copiilor, completând natural educația academică. Acestea sunt menite să le ofere elevilor orizonturi noi de cunoaștere, de explorare și de descoperire a înclinațiilor și aptitudinilor.
Împreună cu parteneri și colaboratori, Școala Primară Montessano organizează cursuri opționale precum: 

“La Montessano am întâlnit oameni deschiși, cu valori înalte, care îi privesc pe copii cu sufletul, constienți ca în mâinile lor vor modela un suflet pentru viață, nu doar “un elev”. Avem nevoie de astfel de școli, căci acel popor care își uită sufletul, rădăcinile, istoria, miturile, ajunge să fie șters din istorie. Astfel incât la Montessano se pune accent pe o educație vastă, care să “plimbe” copilul prin toate aspectele cunoașterii umane, să îi formeze o minte deschisă, dar care are grijă și de creșterea emoțională a copiilor, nu doar intelectuală. Pe scurt, o educație valoroasă, la care mă simt onorată să contribui încă de la înființare, cu tot ce știu eu mai bine ca intelectual și ca om.

Diana Herman, Profesor de Pian, Specialist practicant în Psihologie Analitică și Licențiat în Literatura Engleză și Franceză

Oferta financiară

Taxa anuală de școlarizare: 7,650 euro

Program normal: 8:00-16:00

Taxă anuală meniu organic: 1,000 euro

include gustarea de dimineață, prânzul, gustarea de după amiază

Se achită separat:

  • taxa de înscriere 330 euro
  • taxa pentru program extrașcolar 16:30 – 17:30 – 650 euro
  • kitul educațional anual (aproximativ 150 euro) și uniformă la începutul anului școlar

Oferta educațională include:

Politica de nutriție și medicală de excepție Montessano

Materii prime preponderent bio, integrale, fără zahăr, procedee sănătoase de preparare, torturi aniversare sănătoase, psihologia hranei și momentului mesei. Hrana este pregătită în bucătăria proprie, respectând politica nutriţională Montessano. 

Citește mai mult

Recomandări de prevenție și tratament alternativ în caz de îmbolnăvire, abordarea psiho-emoțională a stării de sănătate, respectând politica medicală Montessano.

Citește mai mult 

Parteneri

Programează o vizită la Montessano!

Învață cu Inima  Simte Verde  Trăiește Sănătos